Herkes için Kütüphane (HİK) Projesi Web Sitesine Hoşgeldiniz

Resmi sloganı “Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim” olan HİK Programı ile il, ilçe ve belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanesinde köklü bir değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer “cazibe merkezi” haline gelmeleri öngörülmektedir.

HİK Programı sadece yerel yönetim kütüphanelerini toplum merkezlerine dönüştürmekle kalmayıp, aynı zamanda kadınlara, yaşlılara, gençlere, işsizlere, engellilere, ve kırsal kesimlerde yaşayanlara, etki değerlendirme alanlarına da dahil olan, ekonomik gelişme, eğitim, iletişim ve kültür konularında kazanımlar sağlayacaktır. Toplumdaki paydaşlar, özel sektör ve STK’lar tarafından da desteklenen program çalışmalarının sürdürülebilirliği için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Vizyon:  Yerel yönetimlere bağlı kütüphaneleri toplum merkezlerine dönüştürerek, kadınlara, yaşlılara, gençlere, işsizlere, engellilere ve kırsal kesimlerde yaşayanlara;  ekonomik gelişme, eğitim, iletişim ve kültür konularında katkıda bulunarak, onların yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Misyon: Vizyonda sözü edilen kütüphaneleri, vatandaşların bilgi gereksinimlerini karşılayan birer cazibe merkezi haline getirmektir.