54. KÜTÜPHANE HAFTASI VE HİK PROJESİ

54. Kütüphane Haftası kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde HİK projesi bir panel ile katılımcılara tanıtılmıştır.

26 Mart pazartesi günü saat 14.30’da Goethe Enstitüsü’nde yapılan panelin moderatörlüğü’nü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük yapmıştır. Kütüphane çalışanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, Prof.Dr Ahmet Çelik, HİK Tanıtım Çalışmaları ve Etkisi; Doç Dr. Gülten Alır, HİK Eğitim Çalışmaları ve Etkisi; Yük. Müh. Ülkü Esra Köroğlu, HİK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışmaları ve Etkisi; Prof. Dr. M. Emin Küçük, HİK Sağlık Platformu Çalışmaları ve Etkisi; Dr. Zehra Taşkın da HİK Etki Değerlendirme Çalışmaları ve Elde Edilen Erken Sonuçlar başlıklı konuşmalarında HİK Projesi’nin etkilerini çeşitli yönleriyle katılımcılara sunmuşlardır. Panel sonunda katılımcılarca yöneltilen sorular proje ekibi tarafından yanıtlanmıştır.