Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu projenin BİT unsurlarının planlanmasından, kurulumundan ve devamlılığından sorumludur.

BİT Çalışma Grubunun bazı görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Varolan sistemleri yeterlilik açısından incelemek, geliştirme ve değiştirme önermek,
  • BİT unsurlarının yönetim ve devamlılığını izlemek,
  • Proje dahilindeki kütüphanelerde BİT unsurlarını yeterlilik açısından test etmek,
  • Diğer Küresel Kütüphaneler projelerindeki deneyimlerini göz önünde bulundurarak, uygun BİT unsurlarının alımını planlamak,
  • Diğer Küresel Kütüphaneler projelerindeki deneyimlerini göz önünde bulundurarak, teknik desteği planlamak, personele verilecek bakım-onarım eğitimini planlamak ve BİT unsurlarının etkin kullanımında önem teşkil eden diğer servislerin planlamasını yapmak.