Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu kütüphane personelinin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitimi ve BİT becerilerini değerlendirecektir. Değerlendirme sonunda da sürdürülebilir çevrimiçi ve yerinde eğitim programları geliştirip uygulayacaktır.

Eğitim Çalışma Grubunun görevlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

  • Diğer Küresel Kütüphaneler projelerindeki deneyimlerini göz önünde bulundurarak,  ölçme ve değerlendirme prosedürleri geliştirecektir.
  • Kütüphane personelinin ve vatandaşların BİT eğitim ihtiyaçlarını belirleyecektir.
  • BİT eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek yeni bir eğitim programı oluşturacak ve uygulayacaktır.
  • El kitapçıkları, rehberler, çoklu ortam materyalleri ve diğer eğitim araçları gibi sürdürülebilir çevrimiçi ve yerinden eğitim materyalleri planlayıp ve geliştirecektir.
  • BİT eğitimi için eğitmenler bulacaktır.