Etki Değerlendirme Çalışma Grubu

Etki Değerlendirme Çalışma Grubu projenin amaç ve hedeflerine ulaşmadaki başarısını değerlendirmeden ve proje sonuçlarının takibini yapıp bunların belgelendirilmesinden sorumlu olacaktır.

Etki Değerlendirme Çalışma Grubunun bazı görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Diğer Küresel Kütüphaneler projelerindeki deneyimlerini göz önünde bulundurarak, etki analizi yapabilecek bir değerlendirme sistemi oluşturmak ve temel başarı göstergelerini tespit etmek,
  • Verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak. PYB tarafından görevlendirilecek olan ölçme ve değerlendirme uzmanlarıyla işbirliği yaparak projenin hedef kitle üzerindeki etkisini ölçmek,
  • Sürdürülebilirliği sağlamak için, ortaklardan ve ilgili kurumlardan destek almaya yönelik olarak, projenin etkilerini sergilemek,
  • Proje için izleme, ölçme ve değerlendirme stratejisi oluşturmak.