Paydaş Toplantıları

HİK- TKD Paydaşlar Toplantısı Ankara’da yapıldı

Paydaşlar Toplantısı_1

HİK ve TKD arasında her yıl iki kez yapılması öngörülen toplantıların 2017 yılına ait ikinci toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya TKD Genel Merkez yöneticileri, şube temsilcileri ve HİK Projesi kapsamında görev yapacak TKD Çalışma Grubu üyeleri ile HİK temsilcileri katılmışlardır. Toplantının açılışında konuşan HİK Direktörü Prof. Dr. M. Emin Küçük, Projenin son dönemde yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra söz alan Etki Değerlendirme Çalışma Grubu’ndan Dr. Zehra Taşkın, Projenin kütüphanelerde yaptığı etkiyi sayılarla dile getirmiştir.

Paydaşlar Toplantısı

Öğleden sonraki oturumda yeniden söz alan Prof. Dr. M. Emin Küçük TKD’nin yapılan işbirliği protokolü çerçevesindeki faaliyetlerini değerlendiren bir sunum yapmış, TKD üyeleri de ilgili konudaki görüşlerini dile getirmişlerdir. Toplantının son kısmında TKD temsilcileri kendi aralarında yaptıkları toplantıda bundan sonraki yol haritası için görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 


Herkes için Kütüphane Projesi Paydaşlar Toplantısı Abant’ta Yapıldı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)’nin yeni bir paydaş olarak Herkes için Kütüphane Projesi’ne katılması nedeniyle, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü Abant’ta, diğer paydaşların da katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, TBD Genel Merkez ve şube yöneticilerine HİK Projesi’nin ayrıntılı olarak anlatılması ve bu kapsamda TBD ile HİK ve diğer paydaşlarla nasıl bir işbirliği yapılabileceği konularının tartışılması hedeflenmiştir. HİK Projesi’nin paydaşları olan Hacettepe Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM), TKD, TOSYÖV yetkilileri ile TBD mensupları ve HİK çalışanları bu toplantıya katılmışlardır.

Toplantının açılışını yapan HİK Proje Direktörü Prof. Dr. M. Emin Küçük, genel hatlarıyla Projeyi tanıttıktan sonra, HİK Kadın Sağlığı Platformu konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir. Prof. Küçük, büyük ilgi gören bu etkinliğin önümüzdeki dönemde “Sağlık Platformu” adı altında devam edeceğini söylemiştir.

Öğleden önceki oturumlarda söz alan Tanıtım Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Ahmet Çelik, Eğitim Çalışma Grubu’ndan Orçun Madran, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu’ndan Yük. Müh. Ülkü Esra Köroğlu ile Etki Değerlendirme Çalışma Grubu’ndan Doç. Dr. İrem Soydal faaliyet konuları ile ilgili sunumlarını yapmışlar, soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonraki oturumda söz alan paydaşlardan TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Herkes için Kütüphane Projesi ile yapmakta oldukları ve yapacakları çalışmalardan örnekler vermişlerdir.

Toplantının son kısmında yapılan forumda TBD’nin HİK Projesi ile nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu ayrıntılı olarak tartışılmıştır.