Proje Ekibi

 

PROJE YÖNETİM BİRİMİ

Program Direktörü – Prof. Dr. Mehmet Emin KÜÇÜK

mehmet_emin_kucuk

Prof. Küçük lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünde tamamladıktan sonra 1996 yılında İngiltere Northumbria Üniversitesi’nden Bilgi ve Kütüphane Yönetimi bölümünden doktora derecesini almıştır. 1988-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmış ve eş zamanlı olarak 2005-2010 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. 2010 yılında Aksaray Üniversitesi’nden profesörlüğünü alan Küçük, aynı üniversitede 2010-2011 yılları arasında rektör yardımcılığı yapmıştır.


Direktör Yardımcısı – Mustafa ÜNAL

mustafa_unal
1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olan Ünal, Türkiye İş Bankası, Koçbank (sonrasında Koç Holding bünyesine katılan Yapı ve Kredi Bankası ile birleşti), Aria-Avea (Türk Telekom Grubuna ait GSM şirketi), gibi Türkiye’nin en itibarlı kuruluşlarında muhtelif düzeylerde yönetici olarak çalışmıştır ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2000), İleri Düzey SPK Lisansı (2005) Mali Konularda Bilirkişi (2005) belgelerine sahiptir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finansal İktisat alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yaklaşık üç yıl kadar evvel, altı ay süreyle Bill & Melinda Gates Vakfı’na Mali Danışman olarak hizmet vermiştir.


Direktör Yardımcısı – Yrd. Doç. Dr. Sinan AKILLI

sinan_akilli

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Kültür Araştırmaları doktora programından 2005 yılında mezun olmuş olan Sinan Akıllı, halen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Kültür Araştırmaları, Kültür Kuramları, Popüler Kültür, Popüler Edebiyat ve Dijital Kültürler gibi konularda uzmanlaşan Dr. Akıllı, projede görevlerine Direktör Yardımcısı olarak devam etmektedir


Uzman – Umut Dere

U_Dere

Umut Dere , 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi – Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden İkincilikle mezun olmuştur. Öğrenciliği dışında Türkiye ve Gine Büyükelçiliklerinde staj dönemini başarıyla tamamlamıştır. Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti ile Çek Cumhuriyeti – Olomouc şehrinde 1 sene boyunca sosyal çalışmalarda görev almıştır. İngilizce, Fransızca, Çekce, Norveççe ve Yunanca bilmektedir. Ekibimizde proje uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Uzman – Yüksel Pınar Başyazıcıoğlu

Y_P_Basyazicioglu

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca birçok koro ve orkestra konserlerinde korist ve solist olarak görev almıştır. 2009-2017 yılları arasında devlet ve birçok özel okulda müzik öğretmenliği görevinde bulunmuştur. Klasik gitar ve piyano çalmaktadır.

TANITIM ÇALIŞMA GRUBU

Tanıtım Uzmanı – Prof. Dr. Ahmet ÇELİK

ahmet_celik
Ahmet Çelik lisans derecesini ODTÜ Sosyoloji bölümünden almıştır. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde Kütüphanecilik üzerine yapmıştır ve aynı alandaki doktora çalışmasını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilge ve Belge Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır ve Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinde Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür.


Tanıtım Uzmanı – Mehmet Ali Demirel

M_A_Demirel

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı blümünü, 1983 yılında Fransa Grenoble Üniversitesi Görsel-İşitsel İletişim Bilim ve Teknikleri ( Maîtrise des Sc.et Tec.de la Communication Audiovisuelle) bölümünü bitirmiştir. Yetkinlik alanları “İletişim” ve “Medya”dır. Profesyonel yaşamında ağırlıklı olarak televizyon kuruluşlarında görev almıştır.  Televizyon projeleri, kurulum, kanal yönetimi, içerik üretim ve yönetimi başta olmak üzere, yönetmen formasyonu bağlamında, film, video ve fotoğraf prodüksiyonları yoğunlaştığı alanlardır. Son dönemde  Kurumsal İletişim faaliyetleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Medya ile ilişkiler, Yeni Medya; Web TV, Web sitesi, mobil uygulamalar da çalışma alanlarına eklenmiştir.


Tanıtım Uzmanı – Dr. Necip Erol OLCAY

necip_erol_olcay

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Bitirmiştir. Çeşitli Üniversitelerde idari görevler de üstlenmiştir. Mesleki derneklerin yönetim kurullarında çalışmış, derneklerin akademik yayın organlarının yayın kurullarında yer almış ve editörlük yapmıştır. Yanısıra grafik tasarım ilgisini çok çekmiş ve kendisini bu alanda yetiştirmiştir. Eserleri uluslararası sergilerde yer almaya devam etmekte olan Olcay’ın bir birincilik, iki de mansiyon ödülü bulunmaktadır.

ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU

Etki Değerlendirme Uzmanı – Prof. Dr. Umut AL

umut_al
Umut Al yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 2002 yılında, doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2008 yılında almıştır. Araştırma alanları arasında Internet’te bilgi arama davranışları, üniversite kütüphaneleri, bilgi hizmetlerinin pazarlanması ve bibliyometri gibi konular bulunan Al, çeşitli dergilerde (Journal of the American Society for Information Science & Technology, Library & Information Science Research, Libri, Scientometrics, Türk Kütüphaneciliği) makaleler yayımlamıştır ve Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği gibi mesleki derneklere üyedir.


Etki Değerlendirme Uzmanı – Doç. Dr. İrem SOYDAL

irem_soydal

İrem Soydal, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden, 2003 yılında Robert Gordon Üniversitesi (Aberdeen, İskoçya) “Elektronik Bilgi Yönetimi” programından yüksek lisans dereceleri almıştır. 2008 yılında doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Soydal, web tabanlı bilgi sistemleri ve hizmet kalitesi, bilgi erişim, bilgi kullanımı, derme yönetimi ve bibliyometri konularında araştırmalar yapmaktadır.


Etki Değerlendirme Uzmanı – Dr. Güleda Doğan

G_Dogan

Güleda Doğan, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden lisans derecesini, 2011 yılında aynı üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden yüksek lisans derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olan Güleda Doğan, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Temel çalışma alanları araştırma yöntemleri, genel istatistik ve bibliyometridir.


Etki Değerlendirme Uzmanı – Dr. Zehra Taşkın

Z_Taskin

Zehra Taşkın 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans programından mezun olduktan sonra STM-Info Bilgi Hizmetleri ve Yayıncılık firmasında akademik müşteri temsilcisi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi ile birlikte aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans tezini atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardize edilmesi üzerine hazırlayan Taşkın, halen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. ÜNAK, ASIS&T gibi mesleki derneklerde üyeliği bulunan Taşkın aynı zamanda 2012 yılından beri Türk Kütüphaneciliği dergisinin editoryal ekibi arasında yer almaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Eğitim Uzmanı – Doç. Dr. Gülten ALIR

gulten_alir

Gülten Alır, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2008 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. Araştırma alanları arasında elektronik belge yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, e-devlet uygulamaları ve dezavantajlı grupların bilgi okuryazarlığı  gereksinimleri yer almaktadır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Eğitim Uzmanı  Orçun MADRAN

orcun_madran

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Temel çalışma alanları, uzaktan eğitim ve e-öğrenmedir ve mobil bilgi sistemleridir.


Eğitim Uzmanı  Fatma Gonca Cula

G_Cula

1979 Ankara doğumlu Fatma Gonca Cula, lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde 2000 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde aldığı İngilizce hazırlık eğitimi sonrası, 2002-2015 yılları arasında Turkcell’in çeşitli departmanlarında hizmet vermiştir. Projede Eğitim Uzmanı olarak görev almaktadır.


Eğitim Uzmanı – Duygu Önen

D_Onen

Duygu Önen, 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden üçüncülükle mezun olmuştur. Öğrenciliği sırasında yarı zamanlı olarak Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde kütüphanecilik ile bir sosyal medya ajansında metin yazarlığı yapmıştır. Lisans eğitimi sürecinde bölüm topluluğunda yer almış, çeşitli etkinliklere katılmış ve uluslararası konferanslarda gönüllü olarak görev almıştır. Projede eğitim çalışma grubunda yer almaktadır.


Eğitim Uzmanı – Rahmi Akkılık

R_Akkilik

Rahmi Akkılık, 2012 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde ve TÜBİTAK/ ULAKBİM – Cahit Arf Bilgi Merkezinde stajyer olarak çalışmıştır. Başkent Meslek Yüksek Okulu Kütüphanesinin kurulum aşamasında görev almıştır. Öğrenciliği sırasında Türk Kütüphaneciler Derneğinde çalışmış ve çeşitli projelerinde yer almıştır. Daha sonra Arsis Şirketler Grubunda Kütüphane Otomasyon ve RFID Sistemleri Ankara bölge sorumlusu olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2011/2014 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi yayın kurulunda yer almıştır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanı – Ülkü Esra KÖROĞLU

ulku_esra_koroglu

Ülkü Esra Köroğlu lisans derecesini 2008 yıllarında Yakın Doğu Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden almıştır​. 2009-2011 tarihleri arasında yüksek lisans eğitimi süresince Yakın Doğu Üniversitesi, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş olup, projede yazılım geliştirme, sosyal medya çalışmalarının devamlılığı, web sayfasının yönetimi ile ilgilenmektedir.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanı – Alparslan MESRİ

Alparslan_mesri

Alparslan Mesri, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversite’sinde 9 ay süren Bilgi Teknolojileri Sertifika Programını tamamlamıştır. Yüksek Lisans dönemi esnasında Münster Westfaelishe Wilhelms Üniversitesinde 1 yıl öğrenim görmüş olup şu anda Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Yönetimi ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Öğrenciliği esnasında birçok sosyal projede yer almış olup, üniversite öğrenci kulüplerinde başkanlık, yönetim kurulu üyeliği gibi aktif sorumluluklarda bulunmuştur.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanı – Burak ATAR

b_atar

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Atar öğrenciliği süresince AIESEC, motosiklet kulübü ve fotoğrafçılık gibi öğrenci toplulukları ve sosyal aktiviteler ile ilgilenmiştir. Projede Bilgi ve İletişim Teknolojileri grubunda yer almakta olup yazılım geliştirme ve devamlılıklarının sürdürülmesi sorumluluklarını üstlenmektedir.