Tanıtım Çalışma Grubu

Tanıtım Çalışma Grubu, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi tanıtım faaliyetlerinden sorumludur.

Tanıtım Çalışma Grubunun görevlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Diğer Küresel Kütüphaneler projelerinin deneyimlerinden faydalanarak devlet kurumlarıyla, olası ortaklarla ve ilgili kurumlarla yerel ve ulusal seviyelerde ilişkiler kurmak ve projeye katılımlarını sağlamak,
  • Gazete, televizyon, radyo gibi ilgili medya kanallarını kullanarak projenin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve projeye olan katılımı arttırmak,
  • Projeyle ilgili yerel ve ulusal seviyelerde farkındalık yaratmak,
  • Karar vericilerin ve kamuoyunun fikirlerinde değişiklik yaratmak,
  • Projenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için karar vericilerin yönetimsel ve bütçe kararlarında projenin lehine değişiklikler yaratmak.